Beskid Niski

Beskid Niski to karpackie pasmo, którego wschodni kraniec stanowi granicę pomiędzy Karpatami Zachodnimi a Karpatami Wschodnimi, a jednocześnie to granica z Bieszczadami. Rozciąga się równoleżnikowo od doliny Kamienicy i Kotliny Sądeckiej na zachodzie, po dolinę Osławy i Osławicy po stronie wschodniej, na długości przeszło 100 km. Jest to największe powierzchniowo pasmo Polski. Niskie zagęszczenie sieci szlaków, słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna, nieduża ilość okolicznych miejscowości powodują, że przyroda jest tu bardzo dobrze zachowana, a pasmo stanowią dzikie obszary znajdujące się poza ludzką ingerencją.

Beskid Niski od północy graniczy z Pogórzem Środkowobeskidzkim, po północno-wschodniej stronie z Pogórzem Bukowskim, od południa z Pogórzem Ondawskim. Po stronie zachodniej znajduje się Kotlina Sądecka, a po stronie południowo-zachodniej Beskid Sądecki. A na wschodzie są Bieszczady.

Beskid Niski to pasmo o ciekawej i bogatej historii. Można tam znaleźć ślady po I wojnie światowej, wśród których na największą uwagę zasługują liczne cmentarze. Słynie ono również z pięknych drewnianych cerkwi, w tym wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do najpopularniejszych miejscowości należą uzdrowiska, takie jak: Rymanów-Zdrój, Wysowa-Zdrój, Wapienne czy Iwonicz-Zdrój. Popularnymi miejscowościami są też Dukla, Szymbark czy Bóbrka, gdzie znajduje się Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza. W tym paśmie znajduje się najdłuższy, bo liczący blisko 150 km odcinek Głównego Szlaku Beskidzkiego.

Wędrując po szlakach Beskidu Niskiego można zdobyć szczyty do następujących projektów:
Korona Gór Polski (Lackowa);
Korona Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich, Korona Najwybitniejszych Szczytów Karpat Polskich, Zdobywca Korony Beskidu Niskiego w KZKG RP;
Diadem Polskich Gór (Kozie Żebro – 888 m n.p.m, Lackowa, Wątkowa, Baranie, Kamień nad Jaśliskami, Tokarnia);
Krzyż na górskim szlaku (Chełm, Grzywacka Góra nad Kątami, Magura Wątkowska, Cergowa);
Wieże widokowe gór i pogórzy (Jaworze: K-39; Pasika – Wielki Bukowiec: K-40; Baranie: L-13; Cergowa: K-41; Ferdel: K-42; Grzywacka Góra: K-43; Przełęcz Dukielska: K-44).

Zapraszam do wspólnych wędrówek!

Baranie
DSC_0291_Easy-Resize.com

Świerzowa
DSC_0365_Easy-Resize.com

Wielki Bukowiec
DSC_0138_Easy-Resize.com

Jaworzyna Konieczniańska
DSC_0218_Easy-Resize.com

Złoto Beskidu NiskiegoDSC_0568

Reklama