Beskid Sądecki

Beskid Sądecki to pasmo Karpat Zachodnich w grupie Beskidów Zachodnich. Przełomowa dolina Popradu dzieli je na dwie części. Po północno-wschodniej i wschodniej stronie Popradu znajdują się Pasmo Jaworzyny i Góry Leluchowskie. Zaś po południowo-zachodniej i zachodniej stronie Popradu znajdują się Pasmo Radziejowej, leżące w granicach Polski i Góry Lubowelskie, leżące w granicach Słowacji. Po zachodniej stronie pasmo jest oddzielone doliną Dunajca od Gorców. Ta sama dolina na północnym zachodzie oddziela Beskid Sądecki od Beskidu Wyspowego. Na północy znajduje się rozległa Kotlina Sądecka, a na północnym wschodzie i wschodzie Beskid Niski. Od południa i południowego zachodu pasmo to graniczy z Pieninami. W granicach Polski rozciąga się ono na powierzchni około 670 km², pomiędzy Dunajcem na zachodzie a Przełęczą Tylicką na wschodzie.

Najwyższym szczytem tego pasma górskiego jest Radziejowa (1266 m n.p.m.), która należy do Korony Gór Polski. Od 2006 roku na szczycie znajduje się wieża widokowa, która parokrotnie z różnych powodów musiała przechodzić gruntowny remont (ostatni raz w 2019 roku). Roztacza się z niej rozległa panorama na wszystkie strony. Oprócz wieży na szczycie znajdują się również pomnik 1000-lecia Polski oraz betonowy obelisk.

Beskid Sądecki  jest regionem bardzo atrakcyjnym pod względem turystycznym. Wpływ na to mają głównie piękne krajobrazy, liczne uzdrowiska, bogate dziedzictwo kulturowe regionu oraz folklor. W górach poprowadzonych jest bardzo wiele szlaków turystyki pieszej, z których najważniejszy i najdłuższy jest przebiegający głównymi grzbietami Pasm Radziejowej i Jaworzyny Główny Szlak Beskidzki, znakowany na czerwono. Na terenie Beskidu Sądeckiego ma on długość 67,4 km, co stanowi 12,5 % całości szlaku. Orientacyjny czas przejścia tej części trasy wynosi około 22 godzin. Rozpoczyna się ona w Mohnaczce Niżnej, a kończy w Krościenku nad Dunajcem. W porównaniu z sąsiednimi pasmami górskimi, jest tu niewiele punktów widokowych. Najważniejszymi i najbardziej znanymi są: Przehyba, wspominana wieża na Radziejowej, Wielki Rogacz oraz Jaworzyna Krynicka. Stanowią one zarazem najbardziej popularne szczyty w regionie.

Największymi ośrodkami turystycznymi są tu powstałe w pobliżu źródeł i ujęć wód mineralnych miasta i wsie uzdrowiskowe, takie jak: Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro, Żegiestów-Zdrój, a także położona na granicy Pasma Radziejowej i Małych Pienin Szczawnica. W Krynicy, Muszynie, Wierchomli Małej oraz należącej do Piwnicznej Suchej Dolinie znajdują się kompleksy wyciągów i stoków narciarskich. Najpopularniejszym z nich jest Jaworzyna Krynicka, na którą z doliny Czarnego Potoku w Krynicy wjeżdża kolej gondolowa, działająca również poza sezonem zimowym.

Do innych obiektów atrakcyjnych turystycznie należą skałki (np. Diabelski Kamień na stoku Jaworzyny, Kamień Świętej Kingi pod Skałką) czy niewielkie wodospady na potokach, jak na przykład Zaskalnik czy Wodospad Wielki. Występują tu również zabytki – ruiny zamku w Rytrze i zamku w Muszynie, kościół w Jazowsku oraz obiekty Szlaku Architektury Drewnianej. W przełomie Popradu, pomiędzy Piwniczną a Rytrem, organizowany jest spływ tratwami flisackimi.

Baza noclegowa dla przemierzających szlaki turystów jest dość rozwinięta. Mogą oni nocować w pięciu schroniskach PTTK oraz w obiektach prywatnych, takich jak: Bacówka pod Bereśnikiem, Schronisko PTTK na Przehybie, Schronisko PTTK na Hali Łabowskiej, Bacówka PTTK nad Wierchomlą, Schronisko PTTK na Jaworzynie Krynickiej, Chata Górska Cyrla, Chatka pod Niemcową, Chata na Magórach.

Przeważającą część obszaru Beskidu Sądeckiego obejmuje Popradzki Park Krajobrazowy oraz obszar Natura 2000 Ostoja Popradzka. W jego obrębie utworzono też wiele rezerwatów przyrody.

Wędrując po szlakach Beskidu Sądeckiego można zdobyć szczyty do następujących projektów:
Korona Gór Polski (Radziejowa);
Korona Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich, Korona Najwybitniejszych Szczytów Karpat Polskich, Zdobywca Korony Beskidu Sądeckiego w KZKG RP;
Diadem Polskich Gór (Radziejowa, Jaworzyna Krynicka, Kraczonik);
Krzyż na górskim szlaku (Krzyżowa, Bryjarka);
Wieże widokowe gór i pogórzy (Radziejowa: K-30; Koziarz: K-32; Słotwiny /Krynica/: K-33; Wola Krogulecka: K-34; Park Węgielnik /Piwniczna Zdrój/ – wieża: K-35; Park Węgielnik /Piwniczna Zdrój/ – platforma: K-36; Zamek w Rytrze: L-7; Zamek w Muszynie: L-14);
Korona Beskidu Sądeckiego.

Zapraszam do wspólnych wędrówek!

Jaworzyna Krynicka i RunekDSC_0455_Easy-Resize.com

Kraczonik
DSC_0500_Easy-Resize.com

Czeremcha, Przehyba, Skałka, Bereśnik
DSC_0013_Easy-Resize.com

 

Reklama